II. Mahmut kimdir?

  1. Mahmut çok popüler olmayan fakat oldukça başarılı bir padişahtır. Osmanlı Devleti’ne getirmeye çalıştığı Avrupai yenilikler, reformlar nedeniyle gavur padişah lakabını almıştır. O zamanın algısına göre bu şekilde olsa da şimdinin gözüyle geçmişe bakınca kendisini takdir etmemek elde değil. Osmanlı’daki 30. padişah ve İslam’da 95. halifedir. Çöküş içine giren devletini reformlarla düzeltmeye çalışır. Şahsen benim en sevdiğim padişahlardan biridir sevgili okur. Lise zamanlarında tarih kitabında gördüğüm 2. Mahmut için bir araştırma yapmış ve çok sevmiştim. Şimdi sizlere de sevdirme kanaatindeyim.

Yeniçerilerin isyanlarından, düzensizliğinden ve kargaşasından kurtulmak isteyen 2. Mahmut, düzenli bir ordu kurma kararı aldı. Bu ordunun adına da Sekban-ı Cedid dendi. Fakat bazı tepkiler nedeniyle orduyu kaldırmak zorunda kaldı. Yine de yeniçerilerin yaptıklarından rahatsızdı ve kaldırma kararını kesin olarak aldı. Fakat başına bir komplo gelmemesi için bunu gizli tuttu. Osmanlı için yeniçerilerin kaldırılması çok büyük bir olaydı ve bunun adına  Vaka-i Hayriye adı verildi.

  1. Mahmut, divanı kaldırarak bakanlık sistemi kurdu. Avrupa’da ki şehirlere şimdi de gördüğümüz elçilikleri kurdu. Benim en sevdiğim ve önemsediğim bence bir devrim niteliğinde olan yeniliği ise eğitim alanında. İlkokulu zorunlu hale getirdi ve ücretsiz yaptı. Ortaokul kurdu ve devlet memurlarının yetişmesi için Mekteb-i Maarif-i Adliye açtı. Maliye, Dahiliye, Hariciye gibi alanlar 2. Mahmut emriyle açıldı. Harbiye okulları, tıbbiye okulları kurdu. Bu okullardaki eğitimin gelişmesi için yabancı dildeki kaynakların Osmanlıcaya çevrilmesi emri verdi.

1831 yılında ilk gazeteyi çıkardı. Posta teşkilatını kurdu. Bunlar medya ve haberleşme adı altındaki ilk devrimlerdendir. İlk gazetemizin adı da Takvim-i Vekai’dir. Birçok mimari çalışma yaptırdı. Sanata, eğitime, ilime her zaman son derece önem veren bir yönetici oldu. Ülke içinde ve dışında seyahat eden kişiler için de bugünkü sistemin temellerini oluşturdu. Ülke dışına gidip gelenler için pasaport sistemi getirdi. Yurt içi seyahat edenler geçiş belgesi taşımak durumundaydı.

  1. Mahmut, devlet memurlarının kıyafetlerine düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemelerin ardından kendisi de kurallara uydu. Buna göre devlet memurları şalvar, çarık, kavuk değil pantolon, fes giyinecekti. Şimdiki Türkiye’nin bu hale gelmesinde bence gizli kahramanlardan biri kendisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir